TUGAS GURU


 SENARAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GURU PPKI 2013CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SMK PENGKALAN PERMATANG


 

 JAWATANKUASA KURIKULUM

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI  2013
SMK PENGKALAN PERMATANG

Penasihat      1                      : Tn Hj Mohamad Mukhair bin Ahmad (Pengetua)
Pengerusi                              : Pn.Rosliza binti Roslay       
Tim. Pengerusi                      : En. Mohd Zulkefli bin Mohd Halim
Setiausaha PMR BP/BD       : Cik Siti Zulfa binti Husain
Setiausaha SPM                   : Pn.Karimah Binti Ismail

Ahli                                      :
1)      Pn. Maria Norwina binti Mohd Bahar
2)      Pn. Siti Zaimidah binti Mamat
3)      Pn. Norsam binti Mohamed Sharie
4)      En. Mokhlis bin Jemani
5)      Cik Norhayati binti Siran
6)      Pn. Zaaimah binti Arshad
7)      Pn. Norhanifah binti Sahid
8)      En. Zulkeflee bin Ismail
9)      Cik Fatimah binti Mustaffa
10)  En. Norhisham bin Kamaruddin


TUGAS :
1.         Memastikan objektif dan matlamat kurikulum Bermasalah Pembelajan/Masalah Pendengaran  tercapai
2.         Mencadangkan, membina dan mengurus ABM
3.         Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran .
4.         Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran.
5.         Merancang, melaksana dan menilai perjalanan dan keberkesanan projek khas yang di pilih.
6.         Mencadangkan, membina dan mengurus alat bantu mengajar yang bersesuaian
7.         Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja dan menentukan pembahagian masa bagi  penyediaan Jadual Waktu
8.         Berhubung dengan pihak pentadbir,  Badan Kebajikan PPKI tentang perjalanan projek khas dan murid-murid yang terlibat
9.         Merancang kursus dan pendedahan berkaitan projek khas kepada pihak pentadbir dan warga sekolah
10.       Membuat penilaian dan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 bulan sekali untuk
            membincangkan permasalahan yang timbul dan cara mengatasi
11.       Mengkaji dan menilai buku teks dan buku tambahan untuk pelajar.
12.       Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan PMR dan SPM dan
            peperiksaan dalaman.
13.       Membuat laporan dan dokumentasi untuk rujukan program, sekolah, PPD dan  pihak JPNS
14.       Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.


JAWATANKUASA KERJA PEMBELAJARAN LUAR KELAS
/AKTIVITI KEMAHIRAN SOSIAL 2013


Penasihat                  : Tuan Hj Mohamad Mukhair bin Ahmad

Pengerusi                  : Pn. Rosliza binti Roslay

Tim. Pengerusi           : En. Mohd Zulkefli bin Mohd Halim

AJK:-


Setiausaha ”Lawatan Penanda Aras ke Program PPKI” : 
Kuala Terengganu

1. Pn.Karimah binti Ismail
2. Pn.Maria Norwina bt Mohd Bahar

3. Pn. Zaaimah binti ArshadSetiausaha Kemahiran Sosial 1 :

1. Pn. Norhanifah binti Sahid

2. Pn. Siti Zaimidah binti Mamat

3. Pn. Norsam binti Mohd SharieSetiausaha Perkhemahan Unit Beruniform  PPKI :

1. En. Zulkeflee bin Ismail

2. En. Norhisham bin Kamaruddin

3. Pn. Norhayati bt Siran

4. Pn. Siti Zulfa binti Husain


Setiausaha Kemahiran Sosial 2 :

1. En. Mohd Zulkefli bin Mohd Halim

2. Pn. Norhaida binti Misrun

3. En. Mokhlis bin Jemani

4. Cik Fatimah binti MustaffaJAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 


PENASIHAT                                                    :               TN HJ MOHAMAD MUKHAIR BIN AHMAD

PENGERUSI                                        :           PN. ROSLIZA BINTI ROSLAY

TIM.PENGERUSI                                  :           EN. MOHD ZULKEFLI B MOHD HALIM

SETIAUSAHA                                      :           PN. ASMAH BT HAMID

AHLI                                                               

                                                            :           PN. MARIA NORWINA BINTI MOHD BAHAR

                                                            :           EN. ZULKEFLEE ISMAIL                                                                                                                :           PN. SITI ZAIMIDAH BINTI MAMAT

                                                            :           PN. NORHANIFAH BINTI SAHID

                                                            :           PN.NORSAM BINTI MOHD SHARIE

                                                            :           EN.NORHISHAM BIN KAMARUDIN

                                                            :           EN.MOKHLIS BIN JEMANI

                                                            :           PUAN NORHAYATI BINTI SIRAN

                                                            :           CIK FATIMAH BINTI MUSTAFA

                                                            :           PN. KARIMAH BINTI ISMAIL

                                                            :           PN. SITI ZULFA BT HUSAIN

                                                            :           PN. ZAAIMAH BT  ARSHAD

                                                            :           PN. NORHAIDA BINTI MISRUN

                                                            :           PN. NOR AZIRA BT ABDULLAH

                                                            :           PN.SITI ZALIHA BT KUSHAN

                                                                                :                PN. SAZAUARNI BT MOHAMAD SHARIP
                   
TUGAS :
  1. Membaca dan memahami pekeliling dan surat arahan KPM, JPN dan PPD yang berkaitan dengan perkembangan staf dan menyebarkan maklumat tersebut kepada semua staf.
  2. Mengenal pasti keperluan latihan yang diperlukan oleh semua pegawai dan staf.
  3. Merancang program tahunan perkembangan staf.
  4. Melaksanakan rancangan tahunan perkembangan staf.
  5. Menilai keberkesanan program perkembangan staf.
  6. Menyediakan laporan tahunan perkembangan staf.
  7. Mendokumenkan aktiviti perkembangan staf.
  8. Tugas-tugas lain yang diarah oleh pengetua.
GURU BERTUGAS MINGGUAN PPKI 2013MINGGU
TARIKH
GURU BERTUGAS
1.
02.01.2013 -04.01.2013
Mohd Zulkefli b Mohd Halim
2.
07.01.2013-11.01.2013
Norhaida bt Misrun
3.
14.01.2013-18.01.2013
Zaaimah bt Arshad
4.
21.01.2013-25.01.2013
Ruwaida bt Abd Razak
5.
28.01 – 31.01.2013 – 01.02.2013
Norsam bt Mohd Sharie
6.
04.08.2013-08.02.2013
Zulkeflee b Ismail
7.
11.02.2013-15.02.2013
Norhisham b Kamarudin
8.
18.02.2013-22.02.2013
Maria Norwina bt Mohd Bahar
9.
25.02. – 28.02. – 01.03.2013
Mokhlis b Jemani
10.
04.03.2013-08.03.2013
Karimah bt Ismail
11.
11.03.2013-15.03.2013
Fatimah bt Mustaffa
12.
18.03.2013-22.03.2013
Norhanifah bt Sahid
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23.03.2013 – 31.03.2013
13.
01.04.2013 – 05.04.2013
Asmah bt Abd Hamid
14.
08.04.2013 – 12.04.2013
Siti Zaimidah bt Mamat
15.
15.04.2013 – 19.04.2013
Mohd Zulkefli b Mohd Halim
16.
22.04.2013 – 25.04.2013
Norhaida bt Misrun
17.
29.04. – 30.04. – 03.05.2013
Zaaimah bt Arshad
18.
06.05.2013 -10.05.2013
Ruwaida bt Abd Razak
19.
13.05.2013 -17.05.2013
Norsam bt Mohd Sharie
20.
20.05.2013-24.05.2013
Zulkeflee b Ismail
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25.05.2013 – 09.06.2013
21.
10.06.2013 – 14.06.2013
Norhisham b Kamarudin
22.
17.06.2013 – 21.06.2013
Maria Norwina bt Mohd Bahar
23.
24.06.2013 – 28.06.2013
Mokhlis b Jemani
24.
01.07.2013 – 05.07.2013
Karimah bt Ismail
25.
08.07.2013 – 12.07.2013
Fatimah bt Mustaffa
26.
15.07.2013 – 19.07.2013
Norhanifah bt Sahid
27.
22.07.2013 – 26.07.2013
Asmah bt Abd Hamid
28.
29.07 – 31.07.2013 – 06.08.2013
Siti Zaimidah bt Mamat
29.
05.08.2013 – 06.08.2013
Mohd Zulkefli b Mohd Halim
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
07.08.2013 – 18.08.2013

29.
19.08.2013 – 23.08.2013
Norhaida bt Misrun
30.
26.08.2013 – 30.08.2013
Zaaimah bt Arshad
31.
02.09.2013 – 06.09.2013
Ruwaida bt Abd Razak
32.
09.09.2013 - 13.09.2013
Norsam bt Mohd Sharie
33.
16.09.2013 – 20.09.2013
Zulkeflee b Ismail
34.
23.09.2013 – 27.09.2013
Norhisham b Kamarudin
35.
30.09. – 04.10.2013
Maria Norwina bt Mohd Bahar
36.
07.10.2013 – 11.10.2013
Mokhlis b Jemani
37.
14.10.2013 – 18.10.2013
Karimah bt Ismail
38.
21.10.2013 – 25.10.2013
Fatimah bt Mustaffa
39.
28.10.2013 – 01.11.2013
Norhanifah bt Sahid
40.
04.11.2013 – 08.11.2013
Asmah bt Abd Hamid
41.
11.11.2013 – 15.11.2013
Siti Zaimidah bt Mamat
CUTI AKHIR TAHUN
16.11.2013 – 01.01.2014


Nota:

Tugas Guru Bertugas Mingguan PPKI :-

1. Mengisi Buku Bertugas Mingguan PPKI

2. Memastikan keselamatan dan kebajikan murid PPKI pada minggu bertugas
    terutama   ketika aktiviti luar kelas dijalankan

3. Bekerjasama dengan PPM bagi memastikan keselamatan dan kebajikan
    murid PPKI pada waktu balik