Friday, April 23, 2010

MINGGU BAHASA PERINGKAT SEKOLAH (18-22 APRIL 2010)


Sempena minggu bahasa peringkat sekolah, program PPKI turut terlibat dalam beberapa acara yang telah dikelolakan oleh guru-guru khas. Antara acara tersebut ialah Pertandingan Mewarna untuk murid 'low function', pertandingan sajak untuk murid 'high function' serta pertandingan sajak untuk murid bermasalah pendengaran.

No comments: